Delavnica za raziskovanje in monitoring gozdnih vrst netopirjev

 

Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev je od 17. do 20. maja 2007 v koči Lovske družine Grahovo na Slivnici organiziralo Delavnico za raziskovanje in monitoring gozdnih vrst netopirjev.

Med vsemi vrstami netopirjev, ki živijo v Sloveniji (28), so vsaj štiri vrste, ki so večji del življenja vezane na gozd - to so širokouhi netopir, velikouhi netopir ter gozdni in navadni mračnik. Njihova zatočišča so večinoma težko dostopna ter pogosto skrita visoko v drevesnih duplinah in špranjah. Ker je v Sloveniji o gozdnih vrstah premalo znanega, smo se odločili organizirati to delavnico in povabili uveljavljene strokovnjake iz Nemčije in Francije - dr. Andreo Schaub, Christiana Dietza in dr. Arjana Boonmana - da z nami delijo svoje bogate izkušnje na področju proučevanja gozdnih vrst.

Podatki o razširjenosti, velikosti populacij in biologiji gozdnih netopirjev so bili do nedavnega izredno skopi. V zadnjih desetih letih pa se je z uvajanjem nove tehnologije in metodologije sprožilo bliskovito kopičenje znanja o teh živalih. Na delavnici zato smo precejšen del časa namenili spoznavanju teh sodobnih metod raziskovanja, med drugim sledenju netopirjem z radiotelemetrijo. Prvo noč smo ujeli rjavega uhatega netopirja (Plecotus auritus), na katerega smo prilepili oddajnik z dovolj majhno težo, da živali ni preveč obtežil. Vsi udeleženci smo imeli naslednja dva večera čudovito priložnost spremljati netopirja pri prehranjevanju. S sprejemnikom in anteno smo poslušali signale oddajnika na netopirju in mu tako sledili.

Netopirji se v prostoru orientirajo in lovijo z oddajanjem eholokacijskih ultrazvočnih klicev, ki so vrstno specifični. Zato smo se na delavnici posvetili tudi prepoznavanju vrst s pomočjo ultrazvočnih detektorjev. Njihove klice smo posneli in se dan kasneje učili analizirati posnetke in določati vrste s posebnim računalniškim programom.

Ker je ena izmed pomembnih metod za raziskovanje in monitoring gozdnih vrst netopirjev tudi dolgotrajna postavitev netopirnic (nadomestnih zatočišč za netopirje) v različnih gozdnih sestojih, smo v okolici Cerknice postavili tudi 12 netopirnic. Slovenija je na splošno zelo bogata z gozdnimi površinami in delež starih dreves je v nekaterih gozdovih visok, zato lahko pričakujemo visoko raznolikost in številčnost populacij gozdnih vrst netopirjev. Netopirnice bomo vsakoletno redno pregledovali, tako da bojo pravi rezultati o številčnosti in pestrosti gozdnih vrst na izbranem območju vidni šele čez več let.

Delavnica je bila uspešna. Res smo se veliko naučili in se ob tem seveda tudi zabavali.

poročala: Katerina Jazbec

 

 

 
aktualno.html