Člani SDPVN

Izvršilni odbor:

• predsednik: Jasmina Kotnik

• tajnica: Tea Knapič

blagajničarka: Nastja Kosor

člani: Jan Gojznikar, Rožle Kaučič, Alenka Petrinjak, Simon Zidar

Nadzorni odbor:

predsednik: Primož Presetnik

članici: Maja Zagmajster, Sava Osole

Društveno spletno stran je leta 2005 ustvarila Katerina Jazbec in jo urejala do 2019. Člani sedaj pripravljajo novo spletno stran, ki bo vsebine te "stare" ohranila dostopne še naprej.

Zelo pomemben del društva so tudi drugi aktivni člani, ki sodelujejo pri organizaciji in izvajanju mnogih dejavnosti. Društveniki se sestajamo na približno štirinajst dni in takrat med nami poteka debata o netopirjih in netopirskih akcijah, kaj se je dogajalo v preteklosti, kaj načrtujemo za prihodnost, o vročih temah varstva netopirjev in mnogo drugih dogodkih.

Po vsakem sestanku tajnik pošlje zapisnik na društveno e-mail listo "netopirji", ki združuje vse člane SDPVN in tiste, ki si želijo prejemati eletronsko pošto na temo netopirjev. Preko te liste lahko potekajo mnoge debate o svežih dogodkih in o netopirjih na splošno. Lista zelo dobro služi obveščanju o prihajajočih aktivnostih.

Če bi se nam radi pridružili na sestanku ali bi bili radi del naše e-mail liste, pišite Janu Gojznikarju, skrbniku liste "netopirji", da vam pošlje povabilo.