<

 

PRISLUHNI NETOPIRJEM IN SPOZNAJ
NJIHOV SVET!
VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNE DELAVNICE

 

Projekt je potekal v šolskem letu 2007/2008 in ga je sofinanciralo Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ) v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje projektov društev in zvez društev v letu 2007/2008.

Najmlajši pri ustvarjanju papirnatih netopirjev.

Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev v šolskem letu 2007/2008 organiziramo vzgojno izobraževalne delavnice z naslovom Prisluhni netopirjem in spoznaj njihov svet! Delavnice so bile namenjena otrokom v vrtcih ter mladini v osnovnih in srednjih šolah. Glavni namen delavnic je bil predstaviti netopirje, njihove življenjske navade, okolja kjer živijo, ogroženost in načine varstva.

Otroci iz vrtca Vipava so takole pokazali svoje papirnate netopirje.

Izvedli smo 3 delavnice za 52 predšolskih otrok. Otroci so netopirje spoznavali preko pravljice in ustvarjanja netopirjev iz papirja, moss gumija in drugih materialov.

V skupini osnovnošolcev smo netopirje predstavili 82 učenkam in učencem ter njihovim učiteljicam. Izvedli smo 3 predavanja z večernim sprehodom in eno predavanje. Na predavanju je strokovnjak iz društva predstavil tematiko s prezentacijo. Po predavanju je sledil še izkustveni del, ki je bil za učence še posebej zanimiv. Ob mraku so se udeleženci odpravili na poslušanje netopirjev s posebnimi napravami, ki pretvorijo ultrazvok netopirjev v nam slišen zvok. Učenci so spoznali, kako raziskujemo netopirje, kdaj in kje so aktivni netopirji, katere vrste živijo v njihovem domačem kraju, kako po zvoku in na podlagi frekvenc razlikujemo netopirje, kaj je to prehranjevalni bzzz...

Najmlajši so na delavnici v Škocjanu netopirje izdelovali iz plastelina.

Za dijake Gimnazije in veterinarske šole na Biotehniškem centru v Ljubljani smo v sodelovanju z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije pripravili delavnico izdelovanja netopirnic in ptičjih gnezdilnic. Preden so se dijaki lotili izdelovanja so poslušali predavanje o netopirjih in tako bolje spoznali njihovo življenje. Sodelovalo je 26 dijakov in njihovih učiteljev.

Učenci na večernem sprehodu so se preizkusili v prepoznavanju netopirjev s pomočjo ultrazvočnega detektorja. 

Na dveh srednjih šolah sta skupini dijakov izpeljali raziskovalno nalogo (glej rubriko varstvo) o vplivu osvetljevanja odprtin skozi katere netopirji izletavajo iz zatočišč. Mladi raziskovalci so se spoznali z netopirji, ki živijo v njihovem kraju, z metodo raziskovanja netopirjev, z načrtovanjem in izpeljavo terenskega dela, analizami rezultatov ter se naučili poročati in javno nastopati. Rezultati so uporabni tudi za nadaljnje varstvene aktivnosti za netopirje.

V Škocjanu so učenci prisluhnili predavanju. 

Opisane aktivnosti bomo nadaljevali tudi po končanem projektu, saj menimo, da je eden od ključnih načinov varstva in ohranjanja netopirjev v Sloveniji ravno izobraževanje.

Po predavanju smo se ob mraku zbrali zunaj, razložili uporabo in delovanje ultrazvočnih detektorjev, potem pa smo se odpravili po Škocjanu poslušat netopirje.

Poročala: Alenka Petrinjak, vodja projekta

Dijaki Biotehniškega izobraževalnega centra izdelujejo netopirnice.

 

Netopirčki v vrtcu Pri škratkih

Dne 23.11.2007 smo v društvu izvedli netopirsko delavnico za predšolske otroke, in sicer v vrtcu Pri škratkih, ki se nahaja v Ljubljani na Viču. Sodelovalo je 13 otrok, razpona starosti 3 do 6 let. Delavnica je trajala 1 uro.

Najprej smo si ogledali različne slike raznih netopirjev, in se pogovarjali, o tem kdo je že videl netopirja in kaj vedo o teh ponočnjakih. Izdelali smo netopirske silhuete, jih pobarvali, nato pa dodali vrvico in si jih obesili okoli vratu. Na velik papir sem narisala netopirja, katerega smo z majhnimi koščki barvnega kolaža zapolnili. Okoli netopirja je vsak otrok nalepil še svojega netopirčka, na katerega smo napisali imena otrok. Nato smo izrezali silhueto netopirja na barvasti peni in jo prilepili na magnet, ki si ga bodo otroci lahko doma na hladilnik pritrdili.

Na koncu sem vsakemu otroku razdelila 4 liste s pobarvanko in drugimi igricami v povezavi z netopirji. Vzgojiteljici sem pustila še par zloženk, v katerih so osnovne informacije o netopirjih.

Poročala in fotografirala: Tina Zagmajster

Več o projektu si lahko preberete v naši rubriki Aktualno.

 

 
aktualno.html