201520162017

 

Netopir leta 2015

Nathusijev netopir (Pipistrellus nathusii)

Batlife Europe je v okvirju prve vseevropske akcije kot vrsto leta izbral Nathusijevega netopirja. V več kot 30 državah Evrope se bodo v letu 2015 tako člani lokalnih društev posvetili promociji te izjemne vrste netopirjev.


Nathusijev netopir živi širom po Evropi, medtem ko ima kotišča predvsem v severo-vzhodnih delih, prezimuje predvsem v jugozahodnih delih Evrope. V Sloveniji so tako verjetno le prezimovališča, saj je bil Nathusijev netopir v mesecih od maja do julija opažen manj kot 10 krat, medtem ko se avgusta število opažanj te vrste dvigne in je še posebno veliko septembra, ko lahko pogosto slišimo njegove značilna socialne klice. Večje število opažanj je še v mesecih od oktobra do aprila, ko ljudje pri nas pogosto najdejo onemogle netopirje. Nekajkrat pa so bili Nathusijevi netopirji opaženi v skladovnicah drv, kar kaže na njihova naravna zatočišča v duplih.

Nathusijev netopir se je s selitvami na dolge razdalje prilagodil na spremembe letnih časov. Tako se izogiba mrzlim klimatskim razmeram in pomanjkanju hrane. Z obročkanjem netopirjev so odkrili, da se seli na zelo dolge razdalje, celo do 2.000 kilometrov. Edina zabeležena selitev v Sloveniji povezuje Škofjo Loko z 840 kilometrov oddaljenim krajem na severu Nemčije, blizu obal Baltskega morja. Očitno populacije iz centralne Evrope, severa Skandinavije, Baltika in Rusije zapustijo svoja kotišča in odletijo v zahodno oz. jugo-zahodni smeri na prezimovališča, na Nizozemsko, v Francijo, Švico, na Apeninski in Balkanski polotok.

Minimalna hitrost selitve je bila ocenjena na 50–60 km/dan. Velike energetske zahteve neprestanega leta med selitvijo 6–10 gramski Nathusijevi netopirji zadovoljujejo s t.i. “kombinirano prehrambeno strategijo”. To pomeni, da hkrati uporabljajo predhodno nabrano maščobno tkivo, vendar se prehranjujejo tudi med samimi selitvami. Ultrazvočni popisi so pokazali da se Nathusijevi netopirji selijo celo na zelo visokih nadmorskih višinah, v Alpah so jih slišali do 3.100 metrov nad morjem.

Dr. Jasja Dekker, predsednik Batlife Europe: “Batlife Europe je izbral Nathusijevega netopirja  za “vrsto netopirja leta 2015”, ker ta občudovanja vredna vrsta ni le selilec na dolge razdalje, ampak je vse bolj ogrožen zaradi vetrnih elektrarn na njegovih selitvenih poteh. Še posebno ta vrsta netopirjev je dobesedno pod udarom vetrnih elektrarn, kjer utrpi najvišji delež žrtev, med katerimi so mlajše živali zaradi pomanjkanja izkušenj še posebno ogrožene.”

“Zaradi selitev na dolge razdalje so upravljalski ukrepi težko izvedljivi, ker morajo pri tem sodelovati cela vrsta držav” dodajamo člani Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev. Zaključili so z “Nathusijev netopir, kot selilska vrsta torej potrebuje podrobnejše spremljanje stanja preko vsega območja, ki ga poseljuje in preko mejni pristop k njenemu varstvu. Zato je vloga Batlife Europe pri spodbujanju mednarodnega sodelovanja in izmenjavi informacij tudi na tem področju nenadomestljiva.”

Več si lahko o Nathusijevem netopirju preberete tukaj.

Datoteka za novinarje je na voljo tukaj.

 

 
aktualno.html