201520162017

Netopir leta 2016 in 2017

navadni mračnik (Nyctalus noctula)

BatLife Europe je za “Netopirja leta 2016” izbral navadnega mračnika. V preko 30 državah Evrope bodo tako letos potekale dejavnosti za ozaveščanje in promocijo varstvene problematike, povezane s to izjemno vrsto. 


Navadni mračnik je razširjen po večjem delu Evrope. Razmnožuje se predvsem v severno-vzhodnih, prezimuje pa v južnejših predelih stare celine. Sicer značilno gozdna vrsta netopirja si pogosto izbira tudi druge habitate, med katerimi so tudi mesta, če le premorejo dovolj starejših dreves ali stavb z duplastimi razpokami. Naravno ga je moč najti v duplih in različnih pokah, na jugu Evrope pa tudi v skalnih razpokah predvsem na vhodih jam. Dandanes si za zatočišča pogosto rad izbira tudi stavbe, včasih prav v samih središčih mest.

Je dober letalec, ki lahko leti preko 50 kilometrov na uro in do višine 1000 metrov. Pogosto leta tako nad drevesnimi krošnjami kot nad odprtimi površinami in vodami, kjer lovi večje žuželke, kot so na primer hrošči. Jeseni in spomladi ga je moč opaziti na lovu in pri selitvi celo podnevi.

Dr. Jasja Dekker, predsenik BatLife Europe je ob razglasitvi dejal: “Partnerji BatLife Europe so navadnega mračnika za vrsto leta 2016 izbrali zato, ker je izjemen selilec na dolge razdalje. Kot tak je zato odličen primer, kako je za zaščito občutljivih vrst potrebna razgledanost preko meja in dobro mednarodno sodelovanje. Točno to je tudi cilj BatLife Europe – pomoč vrstam netopirjev preko sodelujočih nevladnih organizacij, ki se učijo druga od druge. Za to vrsto pa je seveda pomembno tudi omiljevanje negativnega učinka vetrnih turbin in vpogled v čimboljše gospodarjenje s produkcijskimi gozdovi.”

»Zaradi selitev navadnega mračnika težko uporabimo običajne varstvene ukrepe, ki so namenjeni varstvu definiranih subpopulacij,« meni tudi Simon Zidar, predsednik Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev, »Vrsta zato potrebuje natančno spremljanje stanja in izmenjavo informacij med organizacijami po vsem območju razširjenosti. Pri njenem varstvu potrebujemo čezmejno sodelovanje. BatLife Europe tako spodbuja mednarodno komunikacijo in širjenje znanja o netopirjih.«

V opombo urednikom:

  • BatLife Europe je mednarodna nevladna organizacija grajena na partnerstvu nacionalnih netopirskih varstvenih združenj, ki so zaprisežena ohranjanju vseh netopirskih vrst in njihovih habitatov širom Evrope.
  • Priloge: fotografije – samo za to promocijo (obvezna je navedba avtorja)!

Viri

Hočevar, M., 2009. Navadni mračnik Nyctalus noctula (Schreber, 1774). Glej, netopir! Ljubljana 6(1): 3–5.
Presetnik, P., 2016. Navadni mračnik – ali je res navaden? Trdoživ, Ljubljana 5(1): 4–5.
Presetnik, P., 2016. Navadni mračnik: Spremljajte njegovo selitev. Svet ptic, Ljubljana 22(2): 20–21.
Presetnik, P., 2016. BoY 2016 – navadni mračnik (Nyctalus noctula) – netopir leta 2016. Glej, netopir! Ljubljana 13(1): 5−8.

Kontaktna oseba: Primož Presetnik (primoz.presetnik@amis.net oz. 041 732 392)

Prevod: Jan Gojznikar

 
aktualno.html