DELAVNICA IZDELAVE NETOPIRNIC IN PTIČJIH HIŠIC

 

V Gimnaziji in veterinarski šoli Biotehniškega izobraževalnega centra se je 28. marca, v okviru izbirnih vsebin, odvila delavnica izdelave netopirnic in ptičjih hišic. Z učenci smo iz lesa sestavili pet netopirnic, primernih za naselitev manjših vrst netopirjev. Te so bile ploščate in brez dna. Med sestavljanjem smo se pogovarjali o izkušnjah z netopirji....


28. marca je SDPVN, skupaj z DOPPS-om, sodeloval z Gimnazijo in veterinarsko šolo Biotehniškega izobraževalnega centra pri izvedbi delavnice izdelave netopirnic in ptičjih hišic. Z učenci smo v okviru izbirnih vsebin sestavljali lesene netopirnice in ptičje hišice.

Med sestavljenjem smo se pogovarjali na splošno o netopirjih, njihovih izkušnjah in o raznih vražah. Končni produkt je bilo nekaj ptičjih hišic in pet netopirnic, katere je bilo mogoče videti na šolski razstavi.

Za izdelavo smo si izbrali preprost ploščat model netopirnice, po velikosti primeren za manjše vrste. Uporabili pa smo lesene deske (najbolje grobe in neobdelane), lepilo za les (lepikol - za dobro tesnenje robov), svedre, za konec pa še barvo (na naravni osnovi) za zaščito lesa.

Netopirnice in ptičje hišice bodo po koncu razstave obesili v bližini šole, kjer bodo na voljo za ogled ptičev in ob večerih, v primeru naselitve netopirnic, tudi izletavajoče netopirje.

Poročala: Irena Kranjec

 

 
aktualno.html