NETOPIRJI – LETOŠNJA TEMA NA OSNOVNOŠOLSKEM TEKMOVANJU IZ BIOLOGIJE ZA PROTEUSOVO PRIZNANJE

 

V Slovenskem društvu za proučevanje in varstvo netopirjev smo se zelo razveselili, da so bili za temo letošnjega osnovnošolskega tekmovanja iz znanja biologije za Proteusovo priznanje, ki ga organizira Prirodoslovno društvo Slovenije, izbrani netopirji. Ker gre za izredno ogroženo skupino živali, o kateri še vedno kroži premnogo predsodkov, bo to tekmovanje gotovo veliko doprineslo k izboljšanju poznavanja življenja ter pomena teh zanimivih nočnih sesalcev.

 

1. PRIPOROČENA LITERATURA

Med priporočeno literaturo za pripravo na tekmovanje so uvrščene vse društvene zloženke in prispevki v društveni reviji Glej, netopir!. Vse to lahko v elektronski obliki dobite na naslednjih povezavah:
http://www.sdpvn-drustvo.si/zlozenke.html

http://www.ckff.si/projekti/interreg/vzemi.php?lang=si

Prošnjam, da bi po pošti poslali tiskane oblike zloženk in društvenih glasil, žal ne moremo več ustreči, saj smo večino materiala v preteklih letih že razdelili in je dostopen le v elektronski obliki. Material, ki imamo na voljo delimo na naših aktivnostih. Izvodi društvenega glasila Glej, netopir! so na voljo za izposojo tudi v nekaj knjižnicah po Sloveniji:
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1724477365367417&rec=2&sid=1

V primeru, da bomo pridobili finančna sredstva, s katerimi bomo lahko katero od zloženk ponatisnili, pa bodo te dostopne tudi v tiskani obliki.

 

2. IZVEDBA DELAVNIC O NETOPIRJIH ZA PRIPRAVO NA TEKMOVANJE IZ BIOLOGIJE NA OSNOVNIH ŠOLAH

Za učence v osnovnih šolah imamo pripravljene delavnice, kjer se lahko seznanijo s posebnostmi in življenjem netopirjev, kot tudi preizkusijo, kako izgleda spremljanje teh živali v naravi.

DELAVNICA 1: Predavanje o netopirjih in poslušanje netopirjev v naravi

Delavnica je sestavljena iz dveh delov:

PREDAVANJE: Prvi del je približno 45 minutno predavanje o netopirjih z nazornimi fotografijami in skicami. Na delavnici učenci najprej preko slik v prezentaciji spoznajo telesne značilnosti netopirjev, njihov letni življenjski cikel, življenjske prostore, način orientacije, vzroke ogroženosti netopirjev in načine njihovega varstva.

SPREHOD: Drugi del je pribliužno 1 urni sprehod v okolici šole, na katerem opazujemo in poslušamo netopirje z ultrazvočnimi detektorji (v toplem delu leta, ko netopirji aktivno letajo). Po uvodnem predavanju lahko svoje znanje o netopirjih utrdijo na terenu in ga poglobijo, saj spoznajo:
- način letanja netopirjev v prostoru
- katere vrste netopirjev živijo v njihovem kraju
- jih opazujejo pri prehranjevanju
- v kakšnih življenjskih okoljih živijo in se prehranjujejo
- kakšen pomen ima varstvo okolja za netopirje
- seznanijo se z metodo raziskav netopirjev (spremljanje z ultrazvočnimi detektorji)
- seznanijo se z načinom uporabe ultrazvočnih detektorjev.

Čas izvedbe delavnice: Prične se v poznih popoldanskih urah, približno eno uro pred sončnim zahodom, natančen čas začetka je tako odvisen od sončnega zahoda.

Ena delavnica, ki jo vodi en član društva, je prirejena za največ 20 otrok (glede na razpoložljivo opremo za spremljanje netopirjev). Če bi jo organizirali za večje skupine, delavnico vodita dva člana društva ali več.

DELAVNICA 2: Predavanje o netopirjih in izdelava netopirnic

Delavnica je sestavljena iz dveh delov:

PREDAVANJE: Delavnica se prične s predavanjem, ki je vsebinsko enako kot pri Delavnici 1.

IZDELOVANJE NETOPIRNIC: Učenci se razdelijo v skupine po 4 in vsaka skupina izdela netopirnico iz lesa – nadomestno zatočišče za netopirje. Zaželeno je, da se delavnica izvede v učilnici tehničnega pouka, ob prisotnosti učitelja za tehnički pouk. Netopinice se po izdelavi namestijo v okolici šole. Tako netopirnice dolgoročno služijo več namenom: predstavljajo prostor, kjer netopirji lahko najdejo svoje zatočišče, kar je še posebej pomembno v mestih, kjer naravnih zatočišč primanjkuje. Hkrati pa služijo za izobraževanje učencev kot tudi za izobraževanje širše javnosti. Ko je netopirnica naseljena (lahko traja več let), lahko učenci netopirje opazujejo pri izletavanju ali celo opravijo raziskovalno nalogo.

Čas izvedbe delavnice: Delavnica lahko poteka tudi v dopoldanskem času. Poleg šolske ure za predstavitev, izdelovanje netopirnic traja okvirno 2 šolski uri, kar je odvisno od zahtevnosti izdelave netopirnic.
Pred izvedbo delavnice se pripravijo že odmerjeni in narezani deli neobdelanega lesa (načrt), za kar poskrbi šola ali pa se o tem dogovorimo drugače. Učenci potem te že narezane dele sestavijo (merjenje razdalje med vijaki, vijačenje), netopirnice lahko z zunanje strani tudi okrasijo.

 

PONUDBE ZA IZVEDBO DELAVNIC

Če bi vas izvedba katere od zgornjih delavnic zanimala, se prosim obrnite na društvo ali spodaj navedene kontaktne osebe.

Delavnice izvajajo strokovnjaki za netopirje iz društva, ki imajo izkušnje tako s terenskim raziskovanjem netopirjev kot tudi z izvedbo tovrstnih izobraževalnih delavnic in predavanj.

Stroški delavnic, kjer pričakujemo finančno udeležbo s strani osnovnih šol, obsegajo:
- plačilo vodje/vodij delavnic (za predavanje in vodenje sprehoda/delavnice izdelave netopirnic)
- potne stroške za prihod vodje/vodij delavnice do mesta njene izvedbe.

Priprava predavanj in uporabljenega fotografskega materiala je prostovoljni prispevek članov društva. Prav tako bomo v okviru delavnic razdelili tudi nekaj natisnjenega informativnega materiala, ki ga je izdalo društvo, kar bo ostalo na voljo šoli in če bo mogoče tudi učencem (odvisno od zalog).

Zelo veseli bomo tudi dodatnih predlogov za izvedbo delavnic, ki jih boste morebiti imeli.

Za ponudbo za izvedbo delavnice se obrnite na:
društveni email naslov: netopirji@sdpvn-drustvo.si ali direktno na naslednje člane društva:
Alenko Petrinjak, univ. dipl. biol. (tel.: 031-218-463,  od 15.9. dalje)
Moniko Podgorelec, univ. dipl. biol. (tel: 031-882-377)

POROČILA Z IZVEDENIH DELAVNIC PA SI LAHKO OGLEDATE NA:
http://www.sdpvn-drustvo.si/netopirnice_BIC.html
http://www.sdpvn-drustvo.si/mss.html
http://www.sdpvn-drustvo.si/poslusanje.html

 

 

 
aktualno.html