Sodelovanje na raziskovalnih taborih

SDPVN od vsega začetka sodeluje z Društvom študentov biologije pri izvedbi dveh vsakoletno organiziranih raziskovalno izobraževalnih taborih. Člani SDPVN so mentorji skupin za proučevanje netopirjev na spomladanskih taborih »Ekosistemi Jadrana« ter poletnih taborih »Raziskovalni tabor študentov biologije (RTŠB)« v Sloveniji, kjer poleg zbiranja podatkov o netopirjih udeležence izobražujejo o metodah proučevanja na terenu, posebnostmi ekologije in ogroženostjo netopirjev.

V preteklih letih so netopriske skupine delovale na:

- mladinskih raziskovalnih taborih Vogrsko 2001, Škrbina 2002, Vilenica 2003 (v organizaciji ZOTKS - Gibanje znanost mladini), mednarodni tabor Menata – Pliskovica 2004, mladinski raziskovalni tabor v Ligu 2004 (organizacija ZOTKS).

- Semič 2001 (v organizaciji ZOTKS - Gibanje znanost mladini) in na raziskovalnih taborih v organizaciji Društva študentov biologije: Dragonja 2002 in 2003, Videm pri Ptuju 2002, Žirovnica 2003, Dekani 2004, Lovrenc na Pohorju 2005; na Hrvaškem: Dugi otok 2001, Vis 2001, Pelješac 2002, Brač 2003, Korčula 2004 in v Črni Gori 2005.

Letos so člani sodelovali pri terenskem raziskovanju netopirjev na RTŠB v Cerknici, ki je potekal od 18.7. do 28.7.2006.

Tehtanje netopirja ujetega netopirja na Korčuli (levo) in pregledovanje cerkvenega zvonika v času tabora v Lovrencu na Pohorju (desno)

Pred Obodsko pećino v Črni Gori

 

 

 
aktualno.html