V društvu vsako leto raziskujemo netopirje, zbiramo nove podatke, s pregledujemo podstrešja cerkva, gradov in drugih primernih zgradb ter jamske habitate, v večernih urah pa s pomočjo detektorjev pregledujemo možne prehranjevalne habitate. Redno skušamo spremljati netopirje v do sedaj že znanih prebivališčih nekaterih pomembnejših vrst, kar pomeni, da lahko izbrano znano zatočišče obiščemo vsaj dvakrat ali trikrat, v primeru spoznavanja dinamike in življenjskih značilnosti posamezne vrste, pa teren izvajamo periodično, na štirinajst dni.

Terensko delo izvajamo tudi na številnih mladinskih in študentskih raziskovalnih taborih (o tem si lahko preberete več na podstrani projekti - sodelovanje na raziskovalnih taborih). S terenskim raziskovanjem nabiramo znanje o ekologiji v Sloveniji živečih netopirjev, jih delno lahko primerjamo z vrstami živečih v sosednjih pokrajinah in pripomoremo k poznavanju razširjenosti netopirjev v Evropi.

V letu 2006 smo organizirali Skupinsko spremljanje aktivnosti netopirjev na Ljubljanskem barju. Raziskovalno akcijo bomo nadaljevali v letu 2008 in vas vse vljudno vabimo, da se nam pridružite.

Z metodo transektov, ki jih opravimo z avtomobili pri počasni hitrosti, spremljamo aktivnosti netopirjev na Ljubljanskem barju. Aktivnost netopirjev spremljamo z uporabo ultrazvočnih detektorjev, s katerimi poslušamo oglašanje netopirjev med počasno vožnjo z avtomobili (okoli 20-30 km/h) na izbranih cestnih odsekih na polju. Hkrati sta prisotna po dva popisovalca.

Kdor bi se nam rad pridružil, naj spremlja našo podstran aktualno, kjer bomo nudili natančnejše informacije o poteku terenske akcije. Več o akciji, ki smo jo izvedli leta 2006 pa si lahko preberete na našo podstrani "Ljubljansko barje".

 

Lov netopirjev na Koseškem bajerju: pri poslušanju netopirjev z ultrazvočnimi detektorji (levo) in pri določanju ujetih vrst (desno) so sodelovali tudi vedoželjni mimoidoči

 

 
aktualno.html