Za ohranjanje netopirjev lahko naredimo veliko, če se o njih bolje podučimo. Z dogodki, ki jih pripravljamo v okviru Mednarodne noči netopirjev 2022 (MNN 2022), želimo  predstaviti te zanimive nočno aktivne sesalce, njihov način življenja ter poudariti, zakaj so ogroženi in kaj lahko sami storimo, da jih pomagamo ohraniti.

  Mednarodno noč netopirjev koordinira organizacija Eurobats, dogodek pa po svetu poteka že vse od leta 1997 v več kot 30 državah. Slovenija se praznovanju pridružuje že 24. leto zapored.

  Pri organizaciji dogodkov MNN 2022 v Sloveniji sodelujejo številne organizacije/ inštitucije/ zavodi (navedene po abecednem redu):

  Center za kartografijo favne in flore (CKFF), Iniciativa Mestni Zbor, Javni zavod Krajinski park Goričko, Krajinski park Pivška presihajoča jezera (Projekt PIVKA.KRAS.PRESIHA), KUD Avgust Gašparič Vučja Gomila, KS Vučja Gomila, Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Maribor, Mestna občina Nova Gorica, Mladinski svet Ljutomer, Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev, Zavod republike Slovenije za varstvo narave – območna enota Maribor, Zavod Svitar, Županova jama – turistično in okoljsko društvo Grosuplje, Občina Lovrenc na Pohorju, Župnija Selca, Župnija sv. Lovrenc na Pohorju.

   Vljudno vabljeni na raznolike dogodke po različnih krajih po Sloveniji!

  Uradni datum letošnje Mednarodne noči netopirjev je 27. in 28. avgust 2022, vendar bodo dogodki potekali tudi kasneje v septembru.

  – PROGRAM DOGODKOV MNN 2022 –

  Več o MNN in preteklih dogodkih pa na tej povezavi.

  Rjavi uhati netopir Plecotus auritus je NETOPIR LETA 2022 – 2023. Partnerji BatLife Europe so za vrsto leta izbrali rjavega uhatega netopirja, zato se bodo organizacije iz preko 35 evropskih držav v letih 2022 in 2023 osredotočale na promocijo varstvenih rešitev ter na dvig javne ozaveščenosti o tej ogroženi vrsti netopirja.