Vrste v Sloveniji

Na svetu so do sedaj odkrili že 1400 vrst netopirjev (Chiroptera), kar predstavlja drugi največji red sesalcev na svetu. Trenutna sistemska delitev jih uvršča v 21 družin in 2 skupini: Jinopirji (Yinpterochiroptera oz. Pteropodiformes)- 7 družin in Jangopirji (Yangochiroptera oz. Vespertilioniformes) – 14 družin.

V Evropi živijo predstavniki Jangopirjev (gladkonosi, dolgokrili in trdouhi netopirji) in Jinopirjev (podkovnjaki). V Sloveniji je bilo do sedaj zabeleženih 33 vrst netopirjev, ena od njih je domnevno izumrla, tako da trenutno velja število vrst, prisotnih pri nas, 32.

Vrste, ki živijo na našem ozemlju, uvrščamo v štiri družine:

– podkovnjaki (Rhinolophidae) 

– gladkonosi netopirji (Vespertilionidae)

– dolgokrili netopirji (Miniopteridae)

trdouhi netopirji (Molossidae).

Podkovnjaki imajo okoli nosnic posebne kožne strukture, od katerih je ena v obliki podkve (od tod tudi ime!), gladkonosi netopirji pa teh tvorb nimajo. Razlikujejo se tudi med mirovanjem. Podkovnjaki prosto visijo s sten, katerih se s telesom ne dotikajo, in so lahko popolnoma oviti v opno. Gladkonosi netopirji niso nikoli oviti v prhuti, temveč jih imajo zložene ob bok telesa, visijo pa lahko prosto s stene, s trebuhom prislonjeni ob steno ali pa se zagozdijo v zelo ozke reže. Družina dolgokrilih netopirjev je bila šele nedavno ločena od družine gladkonosih netopirjev (prvi članki segajo v leto 2003). Prhuti zlagajo ob telo. Imajo kratke, široke in trikotne uhlje, ki so široko narazen in ne štrlijo preko kožuščka. Imajo zelo dolge prstnice in zato so njihove prhuti dolge (od tod tudi ime). V Sloveniji živi le ena vrsta netopirja, ki pripada tej družini, to je dolgokrili netopir Miniopterus schreibersi. Trdouhi netopirji so dobili ime po svojih uhljih, ki so trši in na otip povsem drugačni kot pri drugih netopirjih. Domnevno je to prilagoditev na velike hitrosti, ki jih ti netopirji lahko dosegajo.