Pozni netopir (Eptesicus serotinus)

Velik netopir s širokim gobcem in zaobljenimi skoraj črnimi uhlji, ki so v kontrastu z dolgim temno rjavim kožuhom. Plen išče s kroženjem okoli posameznih dreves, nad odprtimi območji in okoli cestnih svetilk. Najpogosteje se prehranjuje s hrošči, ki jih praviloma lovi v letu [1, 2].

Razpoznavni znaki

Prepoznamo ga po značilni velikosti in temno rjavi obarvanosti obraza in uhljev z dolgim in na koncu zaobljenim ušesnim poklopcem (tragusom). Barva kožuha je zelo raznolika, od peščeno rjave do temno rjave, po trebušni strani je nekoliko svetlejša od hrbtne –  do rumenkasto rjave barve [1, 2].

Zatočišča

V Sloveniji poznamo le zatočišča v stavbah in jamah. Kotišča so najpogosteje na toplih cerkvenih podstrešjih in zvonikih, kjer nas na prisotnost poznih netopirjev najprej opozorijo njihovi glasni socialni klici. Pogosto ga najdemo v špranjah pod slemenjaki ali na stikih ostrešja in zidu. Prezimuje v stavbah in v jamah, pogosto v režah, v vhodnih delih jam lahko tudi visi s stropa [1, 2].

Zanimivosti

  • Kljub poimenovanju “pozni” je vrsta ena izmed zgodnejših, ki v večernem mraku izletijo iz zatočišč. V povprečju mediani pozni netopir iz zatočišča izleti do 20 min po sončnem zahodu, ko je lahko še precej svetlo [3, 4].
  • Pri nas najštevilčnejša znana porodniška skupina domuje na podstrešju cerkve Sv. Križa v Vipavskem Križu in šteje 75 osebkov [2].

Viri

[1] Dietz C., Kiefer A. 2014. Die Fledermäuse Europas: kennen, bestimmen, schützen. Stuttgart: Franckh Kosmos Verlag.

[2] Koselj K. 2009. Pozni netopir Eptesicus serotinus (Schreber, 1774). V: Presetnik P., Koselj K., Zagmajster M. (ur.) 2009. Atlas netopirjev (Chiroptera) Slovenije. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 90–91.

[3] Catto C. M. C., Racey P. A., Stephenson P. J. 1995. Activity patterns of the serotine bat (Eptesicus serotinus) at a roost in southern England. Journal of Zoology 235(4): 635–644.

[4] Jones G. & Rydell J. 1994. Foraging strategy and predation risk as factors influencing emergence time in echolocating bats. Philosophical Transactions of the Royal Society London B. 346: 445–455.

Besedilo: Nastja Kosor in Simon Zidar, strokovni pregled: dr. Klemen Koselj

Vse pravice pridržane. Uporaba fotografij dovoljena le ob soglasju avtorja.