Netopirji v omrežju Natura 2000

  TRAJANJE PROJEKTA: 2004 – 2005

  O PROJEKTU: Glavni namen 2 projektov je bil vzpostavitev dolgoročnega in učinkovitega sodelovanja med ključnimi deležniki pri varstvu netopirjev, t.j. med inštitucijami, zadolženimi za varstvo narave in varstvo kulturne dediščine, ter z upravljalci objektov (kulturnih objektov ali jam), ki so si jih netopirji izbrali za zatočišča. V letu 2004 smo v ta program vključili 10 zatočišč (2 jami in 8 cerkva), v letu 2005 pa 10 cerkva, vse lokacije znotraj Natura 2000 območjih. Problematika varstva netopirjev je zelo specifična in zahteva posebno obravnavo pri upravljanju z zatočišči v različnih sezonah in glede na različne vrste. Zato smo se o tem na dveh delavnicah v letu 2004 najprej pogovorili z uslužbenci Ministrstva za okolje in prostor, Zavoda RS za varstvo narave in Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine.

  SOFINANCER: Ministrstvo za okolje in prostor

  PUBLIKACIJE:

  VEČ O PROJEKTU:

  Spletna stran projekta