Mali netopir (Pipistrellus pipistrellus)

V Sloveniji je izmed vseh vrst od malega manjši le drobni netopir. Za vrsto je značilen hiter in zelo okreten vijugav let. Hrbtna stran telesa je rjava, trebušna stran pa je v primerjavi s hrbtno svetlejša rumeno- ali sivorjava, medtem ko je koža obraza in uhljev črno rjava. Je zelo prilagodljiva vrsta, ki jo pogosto najdemo v mestnem in kmečkem okolju. Prehranjuje se ob gozdnem robu, ob poteh, vodotokih, ob in nad drevesnimi krošnjami ter ob cestnih svetilkah.

Razpoznavni znaki

Na videz je precej podoben drobnemu netopirju, od katerega ga razlikujemo med drugim po vzorcu črt na prhutih in po obarvanosti obustnih žlez. Značilnost rodu so kratki uhlji z dolgim a na vrhu zaobljenim tragusom. Od preostalih vrst iz rodu pa ga zanesljivo razlikujemo zgolj po obliki zobovja.

Zatočišča

Poletna zatočišča so pogosto v špranjah stavb, najdemo pa jih tudi v skalnih razpokah in pod lubjem ter v drevesnih duplih. Prezimuje v stavbah, skalnih razpokah in jamah.

Zanimivosti

  • Pogoste so številne jesenske invazije te vrste v stavbe, kjer osebki verjetno iščejo začasna počivališča na selitvi. V teh primerih lahko več sto netopirjev celo noč preletava po prostoru.
  • Večje gruče prezimujočih malih netopirjev so bile v Sloveniji zabeležene v špranjah v vhodnih predelih Planinske jame (Presetnik in sod. 2009), leta 2018 smo tam prešteli 210 živali (Presetnik 2018).

Viri

Dietz C., Kiefer A. 2014. Die Fledermäuse Europas: kennen, bestimmen, schützen. Stuttgart: Franckh Kosmos Verlag.

Presetnik P. 2009. Mali netopir Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774). V: Presetnik P., Koselj K., Zagmajster M. (ur.). Atlas netopirjev (Chiroptera) Slovenije. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 80–81.

Presetnik P. 2018. Netopirji Planinske jame. Glej, netopir! 15(1): 20–24.

Podgorelec M., Kodele Krašna I. 2010. Mali netopir (Pipistrellus pipistrellus) (Schreber, 1774). Glej, netopir! 7(1): 2–7.

 

Besedilo: Nika Krivec, strokovni pregled: dr. Klemen Koselj

Vse pravice pridržane. Uporaba fotografij dovoljena le ob soglasju avtorja.