Prebivalci Ljubljane so tudi drevesa in netopirji

  TRAJANJE PROJEKTA: januar – november 2009

  O PROJEKTU: V projektu smo raziskovali predvsem netopirje, ki živijo v drevesnih odprtinah starih dreves. Pregledati in popisati smo poskušali čim več dreves v Ljubljani in zabeležiti, v kakšnih drevesnih odprtinah se netopirji pojavljajo, v katerih drevesnih vrstah in katere vrste netopirjev. Sprva smo se osredotočili na drevesa, v katere je predviden poseg oz. jih je potrebno odstraniti. Glavni cilj projekta je bil priprava baze podatkov, ki bo služila upraviteljem drevnine kot podlaga za načrtovanje urejanja drevja v Ljubljani. V sklopu projekta smo izdali tudi brošuro o pomenu netopirjev in drevnine za mesto, o pregledovanju dreves in varstvu netopirjev v drevju ter vanjo vključili načrt za izdelavo netopirnice.

  Odprli smo tudi t.i. Mestni telefon za netopirje, na katerega prebivalci Ljubljane lahko pokličejo, če so našli netopirja ali pa morda vedo za drevo, v katerem je zatočišče netopirjev.

  SOFINANCER: Mestna občina Ljubljana

  PUBLIKACIJE:

  VEČ O PROJEKTU:

  Spletna stran projekta