Življenje ponoči – Life at Night (projekt LIFE+)

  TRAJANJE PROJEKTA: september 2010 – februar 2014

  O PROJEKTU: Projekt Življenje ponoči – zmanjševanje negativnih vplivov osvetljevanja objektov kulturne dediščine in izboljšanje naravovarstvenega statusa nočnih živali (kratko Življenje ponoči, ang. Life at night), je bil večletni projekt, ki se je ukvarjal s problematiko negativnega vpliva umetnega osvetljevanja na netopirje in nočne metulje. V projektu smo se ukvarjali z možnostjo zmanjšanja negativnih vplivov osvetljenosti cerkvenih odprtin, skozi katere izletavajo netopirji. Velik dosežek so posebno izdelane maske za svetilke, ki osvetljujejo le cerkev, ne pa tudi okolice; maske pa zakrivajo tudi izletno odprtino, kar omogoča netopirjem pravilno oceno jakosti svetlobe in pravočasen odhod na večerni lov. Eden od ciljev projekta je bil tudi informiranje širše javnosti o problematiki svetlobnega onesnaževanja.

  SOFINANCER: Evropska unija (Program Life+ Narava LIFE09 NAT/SI/000378)

  PARTNERJI: Euromix d.o.o., društvo Temno nebo Slovenije, Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete, Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, Baza Media 2.1 d.o.o. in Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev

  PUBLIKACIJE:

  VEČ O PROJEKTU:

  Spletna stran projekta