Organizacija BatLife Europe je v evropskem glasovanju vseh držav partneric izglasovala, da bomo v prihodnjih dveh letih več naravovarstvenih in ozaveščevalnih aktivnosti namenjali navadnemu netopirju (Myotis myotis)!
    Pridružite se nam pri odkrivanju sveta netopirjev tudi preko spoznavanja netopirja leta 2024-2025.
    Več informacij sledi kmalu!