Publikacije

Društvo redno izdaja glasilo Glej, netopir!, sodeluje pri izdajanju meddruštvenega biltena Trdoživ in izdaja številne druge tiskane publikacije. Med njimi so zloženke, plakati, poročila itd. Za branje so vam na voljo tudi v elektronski obliki.

Trdoživ 

TRDOŽIV je poljudnoznanstveni bilten za področje terenske biologije in narave, ki objavlja najrazličnejše informacije o delu slovenskih terenskih bioloških društev in prinaša zanimivosti ter novice iz sveta raziskav in varstva favne, flore in funge Slovenije. Poslanstvo biltena je doprinašati k razvoju terenske biologije pri nas in dvigu ravni znanja vseh, ki se s tem področjem ukvarjamo. Predvsem pa prispevati k boljšemu poznavanju biodiverzitete Slovenije in ohranjanju narave, sodelovati pri povezovanju slovenskih nevladnih organizacij s področja biltena, spodbujati mlade in druge javnosti k udeležbi na področju terenske biologije, informirati o aktivnostih posameznih izdajateljev in v pisni obliki dokumentirati ter ohranjati dogodke in zanimiva opažanja, ki bi sicer izginili v pozabo ali bi za vedno ostali neobjavljeni v terenskih beležnicah. Bilten je medij, edini poljudnoznanstveni bilten pri nas, ki kot celota združuje širše področje terenske biologije in vrstnega bogastva. Izhaja od leta 2012, dvakrat letno, in je v celoti objavljen tudi na spletu. Je brezplačen, a ne zastonj.

Finančno podprite Trdoživ. Donacijo za revijo lahko nakažete na: Botanično društvo Slovenije, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, SI56 6100 0001 3111 158 (namen: donacija Trdoživ) ali preko priložene QR kode. V vsaki številki bomo objavili višino zbranih donacij.

Izdajatelji: Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev, Botanično društvo Slovenije, Slovensko odonatološko društvo, Morigenos – slovensko društvo za morske sesalce, Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija, Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica, Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov – Dinaricum.

Izdajo poleg avtorjev in vseh drugih prostovoljcev omogočajo Ministrstvo RS za okolje in prostor, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS oz. Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Mestna občina Ljubljana, ŠOU v Ljubljani, STIKS, Študentski kampus, Zavod ŠOLT in osem izdajateljev biltena.

Ostale publikacije 

Za najmlajše