Publikacije

Društvo redno izdaja glasilo Glej, netopir!, sodeluje pri izdajanju meddruštvenega biltena Trdoživ in izdaja številne druge tiskane publikacije. Med njimi so zloženke, plakati, poročila itd. Za branje so vam na voljo tudi v elektronski obliki.

Trdoživ 

Izdajo poleg avtorjev in vseh drugih prostovoljcev omogočajo Ministrstvo RS za okolje in prostor, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Mestna občina Ljubljana, ŠOU v Ljubljani, STIKS, Študentski kampus, Zavod ŠOLT in osem izdajateljev biltena.

Ostale publikacije 

Za najmlajše