Leta 2015 smo v okviru projekta Netopirji – skrivnostni Ljubljančani postavili prvih 6 lesobetonskih netopirnic na izbrana drevesa v Ljubljani. V naslednjih izvedbah projekta smo na izbrane lokacije po celotni občini postavili še dodatnih 18 netopirnic. Od namestitve dalje smo jih letno redno spremljali, in sicer v toplem delu leta, najpogosteje v pomladnem in/ali jesenskem obdobju.

    Netopirnice, po besedah proizvajalca namreč predstavljajo predvsem potencialno zatočišče za netopirje v poletnem času. Letos pa smo se prvič odločili, da bomo organizirali prvi in drugi »tradicionalni« ZIMSKI pregled.

    »Tradicionalni« je bil sprva mišljen v šali, pa se je hitro izkazalo, da bo beseda verjetno kaj kmalu dobila tudi dobeseden pomen.

    Ker je moto enega od članov društva »zaupaj, vendar preveri« smo se 28. 12. 2021 zbrali v parku Tivoli, da bi preverili morebitne netopirje na prezimovanju v netopirnicah. V nasprotju s pričakovanji je bil »izplen« boljši, kot na večini dosedanjih pregledov, saj smo v dveh od šestih netopirnicah našli netopirje. V prvi smo naleteli na gručo osmih prezimujočih drobnih netopirjev, v drugi pa na dva gozdna mračnika.

    Kljub temu, da se je ob drugem »tradicionalnem« zimskem pregledu, 24. 2. 2022, zima bolj kot ne bohotila le na stenskih in namiznih koledarjih, smo ga uspešno izpeljali na Grajskem griču. V netopirnicah, nameščenih v letu 2021, smo našli enega drobnega netopirja.

    Nad najdbami smo bili navdušeni in že v naprej se veselimo novih zanimivih najdb tudi v zimskem času. Zaenkrat se zdi, da netopirji (in  drugi nevretenčarji) v lesobetonskih netopirnicah tudi prezimujejo.