Netopirji s požarišča na Krasu

 2023

Projekt se izvaja s finančno pomočjo mreže Plan B.

V letošnjem letu smo v sklopu projekta mreže Plan B, pričeli z monitoringom združb netopirjev po lanskem požaru na Krasu. V sklopu projekta se izvajajo tako lov v mreže kot transektni popisi.

Lovi v mreže

V mesecu juliju smo izvedli dva lova v mreže, in sicer v Brestovici pri Komnu ter v Lokvici. Ujeli in izmerili smo tri vrste netopirjev, v mrežo pa se je ujela tudi podhujka (Caprimulgus europaeus).

V mesecu avgustu smo ponovno izvedli večerni lov v mreže, in sicer na istih lokacijah kot v juliju. Tokrat smo ujeli in izmerili štiri vrste netopirjev, v mrežo pa sta se poleg netopirjev ujeli tudi podhujka (Caprimulgus europaeus) in mladi kos (Turdus merula). V bližini kala v Brestovici smo ob lovu v mreže lahko tudi opazovali navadno krastačo (Bufo bufo) in poslušali oglašanje šakalov (Canis aureus).

Transektni popisi

Znotraj požarišča je bilo v juliju izvedenih pet transektnih popisov dolžine 2 km. Linijske transekte smo popisali z uporabo heterodinih ultrazvočnih detektorjev ter snemalnika ob počasni vožnji z avtomobilom. Zaradi pomanjkanja že obstoječih podatkov na raziskovalnem območju smo tri transektne popise izvedli v bližnjih kraških gozdovih, ki jih požar ni prizadel. Tako pridobljeni podatki nam bodo omogočili primerjavo stanja združb netopirjev pred in po požaru.

Na Kras smo se ponovno odpravili v mesecu avgustu, ko smo celoten popis ponovili, letošnji popis pa je v glavnem namenjen pridobitvi znanja o začetnem stanju netopirjev na požarišču leto po požaru. Zanima nas predvsem, katera metoda bi bila najprimernejša za dolgoročno spremljanje biotske pestrosti na požarišču, saj je želja, da bi se taki popisi na območju izvajali tudi v prihodnjih letih, kar bi prineslo pomembne informacije o procesu in hitrosti obnavljanja narave z leti po požaru.

REZULTATI PROJEKTA