Netopirji v mestu! Sobivajmo z njimi

(februar – oktober 2020)

Projekt se izvaja s finančno pomočjo Mestne občine Maribor.

Netopirji so ena najbolj ogroženih živalskih skupin tako v Sloveniji (Ur.l. RS, št. 82/02), kot tudi v Evropi in po svetu. Po Zakonu o ohranjanju narave je potrebno varovati tako vrste kot tudi njihove habitate. Pisana beseda pa vsekakor ni dovolj, saj je strah pred temi živalmi tako velik, da vodi v splošno nesprejemanje ali včasih celo v namerno pobijanje netopirjev. Vsako leto beležimo številne podatke o uničenih ali/in okrnjenih zatočiščih netopirjev in o preganjanju netopirjev iz človeških stavb. Posledično je popularizacije narave in s tem tudi netopirjev nujna aktivnost, s katero smo v letu 2020 znatno prispevali s pestrim naborom aktivnosti in tako pripomogli k izboljšanju ohranitvenega stanja netopirjev v Mestni občini Maribor.

V projektu smo izvajali različne aktivnosti:

Izobraževalne delavnice, o pomembnosti varovanja netopirjev, v izobraževalnih ustanovah Vrtec Tezno Maribor–Enota Mehurčki (11.9. 2020, 14.9.2020) 

V vrtcu Tezno smo obiskali dve nadobudni skupini, skupino Jagode (21 otrok) in skupino Smehci (17 otrok). Ob netopirskih fotografijah so spoznali netopirje in njihov pomen v naravi.
Ogledali so si terensko opremo, ki je nujno potrebna pri proučevanju netopirjev. Z boreoskopom so preverili ali se v netopirnici, ki je postavljena na vrtčevskem igrišču, skriva netopir. Najbolj razburljivo je bilo srečanje z živim netopirjem. Žal so bili otroci zaradi »korona ukrepov« prikrajšani za prav posebno osebno izkušnjo – dotika živega netopirja. MI pa smo se naučili, kako zares pomembno je poučevanje z uporabo vseh čutov.
Hkrati so skupaj z vzgojiteljicami postavili netopirsko fotografsko razstavo in pripravili informativni netopirski kotiček, kjer so se o netopirjih in o projektu lahko informirali tudi starši. Razstava je bila na ogled od 14.9.2020 do 2.10.2020.

Osnovana šola Slave Klavore Maribor (2.10.2020)
Pred sončnim zahodom smo se zbrali na jasi Stražunskega gozda, kje smo osnovnošolcem (19 otrok) prikazali postavljanje mrež za lov netopirjev ter predstavili preostalo terensko opremo. S svetilkami v rokah smo si ogledali fotografije netopirjev, se poučili o splošni biologiji in ekologiji netopirjev, se pogovarjali o ogroženosti netopirjev ter razbili mite, ki krožijo o teh sesalcih. Spoznali smo pomembnosti ohranjanja gozdov ter se spoznali z učno gozdno potjo Netopirja Boromirja, po kateri smo z ultrazvočnimi detektorji v rokah uspešno prestrezali eholokacijske klice netopirjev. Na gozdni jasi so nas pozdravili belorobi in/ali nathusijevi netopirji (Pipistrellus kuhlii/nathusii).

Lesarska šola Maribor (7.10.2020)
Na Lesarski šoli Maribor, smo s pomočjo ga. Zdenke Berko, prof. kem., netopirje predstavili 48 dijakom šole in 4 učiteljem. Za dijake smo pripravi predavanje, v sklopu katerega smo poudarili varstvo netopirjev, ogroženost in kako lahko sami pripomorejo k boljšemu ohranitvenemu stanju netopirjev pri nas. Spoznali so metode proučevanja netopirjev, terensko opremo, si ogledali okostje netopirja in možnosti izdelave netopirnic. Dijaki tako načrtujejo izdelovanje netopirnic v sklopu šolskega predmeta in nadaljnje sodelovanje je zapečateno. Hkrati smo na šoli postavili netopirsko fotografsko razstavo, ki je bila na ogled dijakom od 6. do 23. oktobra 2020.

Izobraževalne delavnice in fotografska razstava na Festivalu Lent Maribor 2020
(24.8.2020, 28.8.2020)
V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Maribor (z ga. Majo Marinček Kanop) smo organizirali izobraževalne delavnice za njihove varovance in za obiskovalce Festivala Lent 2020 zadnji teden v avgustu. Prvi dve načrtovani delavnici (skupno 66 otrok in 4 vzgojiteljice) smo preselili v notranje prostore Zveze prijateljev mladine Maribor zaradi dežja.

Tretjo delavnico smo izvedli v mestnem parku Maribor. Vreme nam je bilo naklonjeno in tako so številni obiskovalci Festivala Lent postali in si ogledali netopirsko fotografsko razstavo. Prešteli smo vsaj 30 otrok, ki so starše prepričali, da postanejo za dlje časi in si izdelajo svoj netopirski magnetek, pobarvajo pobarvanko, rešijo kviz, se poigrajo z »netopirskimi« sestavljankami in še bi lahko naštevali.

Mednarodna noč netopirjev v mestnem parku pri Treh ribnikih (4.9.2020)
Na izbrano pozno popoldne in večer smo z različnimi aktivnostmi (kot je fotografska razstava, voden sprehod z detektorji, mreženje, kratke predstavitve biologije netopirjev itd.) pri Treh ribnikih v Mestnem parku Maribor ozaveščali meščane o skrivnostnih nočnih letalcih. Predstavili smo metode proučevanja netopirjev. S pomočjo ultrazvočnih detektorjev smo uspešno prestrezali eholokacijske klice obvodnih netopirjev, ki so se prehranjevali nad ribnikom – tik nad vodno gladino.

 

 Svetovni dan habitatov – “Vse živo v Stražunu” (3.10.2020)
V sobotnem dopoldnevu smo z različnimi aktivnostmi v zavarovanem mestnem gozdu Stražun, ki je naravni spomenik, izobraževali o naravi, o vpetosti človeka v naravo, o oblikovanju skupne krajine. Jasno je, da je Svetovni dan habitatov dobil velike razsežnosti, ko je postalo jasno, da je človeško življenje vezano in odvisno od okolja, v katerem bivamo skupaj s še drugimi bitji. Zavedali smo se vsega živega okrog nas in spoznali pomembnost vpetosti naravnih habitatov v urbano okolje. Z dogodkom “Vse živo v Stražunu”, ki je bil izveden z meddruštvenim sodelovanjem (Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Društvo študentov naravoslovja, Slovensko odonatološko društvo) in s sodelovanjem z vzgojiteljicami Vrtca Tezno, z Zavodom RS za varstvo narave, smo skupaj obeležili Svetovni dan habitatov.

Pripravili smo izobraževalni promocijski material: zloženko in bralno znamenje (knjižno »kazalko«). Vsebina zajema osnovno biologijo netopirjev, poudarja njihovo prisotnost v mestih oz. urbanih okoljih. Izobraževalni promocijski material je opremljen s sliko in besedo ter kot tak primeren za vse generacije. Pripravili smo tudi varnostne odsevne nalepke, ki so na terenu v večernih urah poskrbele za varnost naših najmlajših udeležencev. 

Tekom celega leta 2020 nas spremljajo zelo spreminjajoče se razmere, ki so rezultat širjenja koronavirusa SARS-CoV-2 in z njim povezane bolezni COVID-19. To je bil še toliko večji izziv za izvedbo našega »netopirskega« projekta, saj se je v javnosti v tem letu začela širiti še ena neresnica o netopirjih – da so prenašalci bolezni. Vse zadane aktivnosti smo kljub temu uspešno izvedli, pravzaprav celo presegli, saj se interes za predstavitve netopirjev po šolah in vrtcih še nadaljuje. Udeležba in odzivi udeležencev ter vseh vpletenih so bili nadvse pozitivni in spodbudni. Spoznavanje netopirjev v Mariboru se tudi v naslednjem letu načrtuje in nadaljuje!

 

Se vidimo naslednje leto!