Netopirji v mestu! Sprejmimo jih!

(februar – oktober 2021)

Projekt se izvaja s finančno pomočjo Mestne občine Maribor.

Avtorici in prijaviteljici projekta na razpis Mestne občine Maribor, sta tudi v letu 2021 pogumno poprijeli za vajeti in izpeljali izobraževalno raziskovalni projekt “Netopirji v mestu” tokrat s podnaslovom Sprejmimo jih!

V sklopu projekta sta med februarjem in novembrom nanizali devet izobraževalnih dni, v katerih se je zvrstilo dvajset izobraževalnih in/ali ustvarjalnih delavnic, dva vodena večerna sprehoda z ultrazvočnimi detektorji, eno mreženje in eno izdelovanje netopirnic za javnost. Dogodke je spremljala fotografska razstava, ki je bila razstavljena na šestih različnih lokacijah znotraj mariborske občine in je s strokovnimi zapisi pod fotografijami omogočala samoizobraževanje.

Sodelovali in povezovali sta se z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), Društvom študentov naravoslovja (DŠN), Slovenskim odonatološkim društvom (SOD), Iniciativo Mestni zbor (IMZ) iz Maribora, z Vrtcem Tezno, OŠ Janka Padežnika, Srednjo lesarsko šolo Maribor, Zvezo prijateljev mladine Maribor (ZPM Mb), s turistično-rekreativnim centrom Drava center, Zavodom RS za varstvo narave (ZRSVN) in z Mestno občino Maribor (MOM).

Svetovni dan habitatov – “Vse živo v Stražunu”

Z dogodkom Vse živo v Stražunu, smo v začetku oktobra obeležili Svetovni dan habitatov in Svetovni dan varstva živali. Delovna ekipa je bila tudi letos številna – SDPVN, DOPPS, DŠN, SOD, vzgojiteljice iz Vrtca Tezno, ZRSVN in MOM.

Z različnimi izobraževalnimi aktivnostmi in fotografskimi razstavami smo ob interpretacijskih tablah gozdne učne poti netopirja Boromirja v zavarovanem mestnem gozdu Stražun izobraževali o naravi in vsem živem v njej, o kompleksnosti gozdnega ekosistema in o vpetosti človeka v naravo.

Dnevni in nočni letalci ob Radvanjskem potoku.

Za javnost zelo zanimiv dogodek je bil naravoslovni sprehod konec avgusta ob Mednarodni noči netopirjev z naslovom Dnevni in nočni letalci ob Radvanjskem potoku. V enem zadnjih koščkov mozaične kulturne krajine v občini pod Pohorjem smo obiskovalcem predstavili dnevne in nočne letalce, pomembnost mejic in razgibane kulturne krajine za biodiverziteto, metode raziskovanja netopirjev in ptic z mreženjem.

Organizatorji smo poskrbeli za razgibano poučno dopoldne, naša postojanka je navduševala s fotografsko razstavo med drevesi, “netopirsko” telovadbo in kamišibajem “Mali netopir se boji leteti”.

Mreže ob mejici na travniku sprva niso obetale veliko, a se je kmalu po kratki predstavitvi skrivnostnega življenja netopirjev ob fotografski razstavi izkazalo, da je bila postavitev na mestu, saj je bil “lov” uspešen in so udeleženci lahko od blizu spoznali tri belorobe (Pipistrellus kuhlii) in enega brkatega netopirja (Myotis mystacinus)

Netopirji, hiške za netopirje, tujerodne drevesne vrste in uporabnost njihovega lesa

Na septembrski izobraževalni delavnici Netopirji, hiške za netopirje, tujerodne drevesne vrste in uporabnost njihovega lesa smo ustvarjali netopirnice iz lesa tujerodne drevesne vrste – robinije. Pri tej aktivnosti smo nadaljevali lanskoletno sodelovanje s Srednjo lesarsko šolo Maribor. Les robinije za netopirnice so nam pripravili na žagi, dijaki lesarske šole pa so pripravili komplete sestavnih delov za netopirnice ter se preizkusili v njihovem sestavljanju.

Ob mraku smo izvedli še krajši sprehod ob reki in uspešno prestrezali eholokacijske klice netopirjev. Lične in trajne netopirnice so si udeleženci odnesli s sabo domov, nekaj so jih razstavili in namestili na lesarski šoli, eno pa smo namestili v Miyawaki gozdičku.

Netopir na vulkanu 
Sodelovanje našega društva z OŠ Janka Padežnika traja že nekaj let. Letos smo bili sodelovanja še posebej veseli, saj smo v Mariboru vsebinsko uspeli povezati dva projekta na temo netopirjev – našega in projekt ERASMUS+ Netopir na vulkanu, ki ga je izvajala OŠ Janka Padežnika. Tako smo v mesecu juniju razstavljali fotografije o zanimivostih in značilnostih iz življenja ob zaključku projekta Erasmus + pa nam je OS podarila sedem lesenih netopirnic, ki so jih v okviru projekta po načrtu društva izdelali njihovi učenci.

 

Mini gozdiček ali Miyawaki

Ob morebitnem sprehodu po Mariboru vam ne bo žal, če se boste sprehodili po Ljubljanski ulici in si ogledali mini gozdiček ali Miyawaki.

Po tem, ko smo oktobra člani SDPVN, DOPPS in IMZ poprijeli za motike, suhi beton in železovje ter zabetonirali nosilca za lesene drogove, smo na sam god Sv. Martina postavili drogove, namestili gnezdilnice in netopirnice ter ga z namestitvijo interpretacijske table z naslovom “Kaj vse leta v in ob mini gozdičku?” vsebinsko obogatili.

Več o samem projektu pa si lahko preberete v društvenem biltenu Glej netopir! 18