Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe – Jadran

  TRAJANJE PROJEKTA: januar 2005 – september 2007

  O PROJEKTU: Mednarodni projekt s partnerji iz Avstrije se je osredotočal na popisovanje netopirjev in dvoživk v severni Sloveniji in preko številnih aktivnosti pripomogel k ohranjanju in izboljšanju stanja njihovih življenjskih prostorov in populacij ter povečal prepoznavnost območij pomembnih za dvoživke in netopirje (poudarek na Krajinskem parku Goričko in Triglavskem narodnem parku). V projektu smo se trudili povečati privlačnost obeh živalskih skupin in dovzetnost javnosti za njihovo varstvo ter doseči tudi aktivno vključevanje številnih deležnikov v ohranjanje na obeh straneh meje.

  SOFINANCER: INTERREG IIIA SLO-AT 2000-2006

  PARTNERJI: Center za kartografijo favne in flore (nosilec), ArgeNATURSCHUTZ, Societas herpetologica slovenica – Društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev, Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev

  PUBLIKACIJE:

  VEČ O PROJEKTU:

  Spletna stran projekta